Príjímacie skúšky

SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA

                                            www.soabb.edupage.org 

PRIJÍMACIE KONANIE/ KRITÉRIÁ:    https://soabb.edupage.org/text5/?

                                          Viac sa dozviete na: 0902 930 222, avsoabb@gmail.com

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com