Novinky

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Vám ponúka rôzne vzdelávacie aktivity a kurzy, ktoré umožnia naučiť sa nové praktické a teoretické poznatky a získať skúsenosti v rozličných oblastiach a ich následné aplikovanie v praxi.

O TERMÍNOCH KURZOV SA INFORMUJTE NA : avsoabb@gmail.com, 0902 930 222

Čínština!!!

  • Čínsky jazyk je najrozšírenejším jazykom sveta, ktorým komunikuje najväčší počet ľudí ako rodnou rečou.
  • Podľa prieskumov  čínština je z ekonomického hľadiska najdôležitejším jazykom sveta.
  • Napriek tomu, že je čínština veľmi rozšíreným jazykom, len málo ľudí u nás ju doposiaľ ovláda.
  • Tento jazyk je významný aj v súvislosti s obchodovaním a pracovným uplatnením, nakoľko Čína je v súčastnosti ekonomickou veľmocou a najväčším importérom. Čínsky jazyk má stále väčšiu perspektívu a vplyv.
  • Kurz  vieme ušiť na mieru

Jazykové:                                                                                                                                                                                                                                                       -Všeobecná forma (AJ, NJ, RJ, TJ, NÓRJ, SJ pre cudzincov )                                                

-Konverzačná forma (AJ, NJ, RJ, TJ, NÓRJ, SJ pre cudzincov)                                                                                                                                                                           Počítačové:                                                                                                                                                                                                                                                                    PC KURZ PRE SENIOROV                                                   

BOZP:                                                                                                                                               -ODBORNOKONZULTAČNÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV §20

EKONOMICKÉ :

-JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO   

-PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO      

A VEĽA INÝCH !!!

 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com