PRIJÍMACIE KONANIE:

28.04.2014 13:30

SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA

                                           www.soabb.edupage.org

PRIJÍMACIE KONANIE:

1.kolo: prijímanie prihlášok do 31.mája 2014 2.kolo: prijímanie prihlášok do 31.augusta 2014              

                               Viac sa dozviete na: 0902 930 222, avsoabb@gmail.com

 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com