jazykové kurzy(angličtina, nemčina, ruština, TALIANČINA, NÓRČINA, slovenčina pre CUDZINCOV)

 Všeobecná forma (AJ, NJ, RJ, TJ, NORJ, SJ pre cudzincov):

  počet vyučovacích hodín: 40    cena: 130€  (od 4 osôb)

  termín:

 Konverzačná forma (AJ, NJ, RJ, TJ, NORJ, SJ pre cudzincov):

počet vyučovacích hodín: 24     cena: 87€ (nad 4 osoby)                                                              počet vyučovacích hodín: 20     cena: 87€ (pod 4 osoby)       

                                                        

Viac informácií:     jazykové kurzy.doc (328192)                                                 

Rýchlokurzy pre zaneprázdnených ( Konverzačný kurz )

         - je vedený ľahkou konverzačnou formou

         Začiatok kurzu:  podľa dohody

  - polointenzívny kurz zameraný na zdokonalenie komunikácie

   - 2 x týždenne 4 vyučovacie hodiny ( 24 VH )

- konverzačné témy sú prispôsobené jazykovej úrovni

- efektívne zdokonalenie jazykových schopností

- precvičenie všeobecného jazyka a ústnej komunikácie

            - vyučujú skúsení lektori

Cena kurzu:  87€ (min. 5 osôb)

        Akadémia vzdelávania Banská Bystrica má právo na úpravu ceny kurzov.

 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com