Kurz Anglického jazyka pre silové zložky a ozbrojené zbory

    (English course for military, police and/or security companies)

     Kurz rozvíja a upevňuje jazykové zručnosti poslucháčov v anglickom jazyku s dôrazom na ústnu , písomnú a rádiovú komunikáciu používanú v armáde, polícii, Mestskej polícii a bezpečnostnej službe.

    V modelových situáciách určených vojakom sa poslucháči učia komunikovať v anglickom jazyku, používať zavedenú terminológiu, názvy, skratky a akronymy  podľa noriem NATO STANAG. Učia sa používať predpísané postupy a výrazy v rádiokomunikácii, topografii,  čítať,  rozumieť a zostaviť Operačný rozkaz (OPORD), Čiastkový rozkaz (FRAGO) a normované formuláre hlásení (SITREP, SPOTREP, MEDEVAC REQUEST etc.)  Osvoja si odbornú vojenskú terminológiu plánovania, názvy výzbroje, výstroje, techniky,  taktiež  vojenský žargón a slang.

    V lekciách pre políciu, mestskú políciu a bezpečnostné služby je výučba zameraná na komunikáciu s účastníkom dopravnej nehody, priestupcom, oznamovateľom priestupku, cudzincom žiadajúcim pomoc s využitím odbornej policajnej terminológie ale aj všeobecnej angličtiny (ukázanie smeru, opis miesta a trasy a podobne)
Vo výučbe sa uplatňuje komunikovanie vo dvojiciach a v skupinách s pridelením rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje poslucháčov, koriguje ich prejav, radí im alebo priamo s nimi komunikuje.

     Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii so zahraničným partnerom počas plnenia úloh mimo územia SR, medzinárodných cvičeniach alebo zahraničných kurzoch. Kurz má potenciál pripraviť absolventa, príslušníka OSSR  na skúšky z AJ podľa normy STANAG 6001

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com