Čínština

 • Čínsky jazyk je najrozšírenejším jazykom sveta, ktorým komunikuje najväčší počet ľudí ako rodnou rečou.
 • Podľa prieskumov  čínština je z ekonomického hľadiska najdôležitejším jazykom sveta.
 • Napriek tomu, že je čínština veľmi rozšíreným jazykom, len málo ľudí u nás ju doposiaľ ovláda.
 • Tento jazyk je významný aj v súvislosti s obchodovaním a pracovným uplatnením, nakoľko Čína je v súčastnosti ekonomickou veľmocou a najväčším importérom. Čínsky jazyk má stále väčšiu perspektívu a vplyv.
 • Kurz  vieme ušiť na mieru

Čínsky Jazyk

Úroveň I.

 • Úvod do tajov čínskeho jazyka
 • Oboznámenie sa s výslovnosťou a tónmi
 • Základy písania čínskych znakov
 • Zvládnutie základných fráz

 

Úroveň II.

 • Postupné rozširovanie slovnej zásoby
 • Oboznámenie sa so základnými gramatickými štruktúrami
 • Aktívne používanie nadobudnutej slovnej zásoby pri konverzácii
 • Precvičovanie písania znakov

 

Úroveň III.

 • základná komunikácia
 • vhodné pre nepravých začiatočníkov
 • upevnenie zručnosti v písaní znakov
 • zdokonalenie rozsahu počúvania s porozumením

 

Úroveň IV.

 • Zvládnutie konverzácie na rôzne témy
 • Osvojenie si zložitejších gramatických štruktúr
 • Rozširovanie rozsahu počúvanie s porozumením
 • Postupné nahrádzanie používania latinkového prepisu znakmi

 

Úroveň V.

 • vhodné pre mierne pokročilých
 • rozšírenie komunikačných zručností na komplexnejšie témy (služby, ubytovanie, cestovanie, zdravie, počasie a pod.)
 • zdokonalenie bežnej konverzácie na hovorovú úroveň

 

Úroveň VI.

 • Osvojenie si používanie jazyka slovom aj písmom
 • Zvládnutie textov s porozumením
 • Bezproblémové zvládnutie pokročilej konverzácie
 • Témy prispôsobené oboznámeniu sa s prvkami čínskej kultúry

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com