Viazanie a aranžovanie kvetov:

účastníci si osvoja teoretické a praktické základy viazania a aranžovania kvetov. Získajú v tejto oblasti potrebné zručnosti pre zhotovenie finálneho výrobku, akým je napríklad kytica, veniec, bytový doplnok a rôzne iné príležitostné aranžmány /prezentačné či slávnostné/. Práca so živými ako aj umelými kvetmi a ďalšími aranžovacími materiálmi, umožňuje účastníkovi oboznámiť sa s rôznymi technikami vo viazaní a aranžovaní.

počet  vyučovacích hodín: 60       (minimálny počet: 6 osôb)

Kancelárske písanie na PC (10-prstová hmatová technika):

Schopnosť rýchleho a presného písania na PC ušetrí veľa času a môže byť základným kľúčom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce.Cieľom kurzu je nadobudnúť klávesnicovú gramotnosť, t. j. zručnosť obsluhovať klávesnicu PC desiatimi prstami hmatovou metódou. Písať týmto spôsobom znamená písať racionálne, umožňuje sústrediť sa na text, písať uvoľnene s minimálnou fyzickou a psychickou námahou. Celá výučba prebiehať vo výučbovom programe ATF.

počet  vyučovacích hodín: 20

Úprava písomností v STN (Slovenská technická norma) 01 6910:

Pravidlá písania úpravy písomností upravuje u nás norma STN 01 6910. Táto norma určuje písanie znakov, znamienok, skratiek, značiek, čísel a zostáv pomocou štandardnej klávesnice, ďalej pravidlá účelnej a prehľadnej tvorby textu, pravidlá písania úradných /napr. žiadosti občanov/, obchodných /dopyt, ponuka, objednávka, reklamácia, posúrenie, upomienky/ a osobných listov v tuzemskom styku ale aj úpravy cudzojazyčných úradných a obchodných listov.

počet  vyučovacích hodín: 5

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com