Ekonomika

-JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

počet vyučovacích hodín: 36  cena: 150€   

-PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Cieľom vzdelávacej aktivity je naučiť absolventov legislatívne východiská v oblasti účtovníctva, daní a miezd, vystavovať účtovné doklady, účtovať bežné účtovné prípady, viesť účtovnú a štatistickú agendu, ovládať techniku účtovnej závierky a viesť účtovníctvo na PC.

počet vyučovacích hodín: 70  cena: 250€   

Kurzy sú v štádiu prípravy.

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com