BOZP

ODBORNOKONZULTAČNÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV  §20

Všetko dôležité o vyhláške č. 398/2013 a 234/2014 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška

 č. 508/2009 Z.z. a pre absolventov získanie osvedčenia §20.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s aktuálnymi zmenami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a zároveň upozorniť na všetko podstatné, čo priniesla nová vyhláška č. 398/2013 Z. z. ,ktorá mení a dopĺňa vyhlášku č. 508/2009 Z.z.   

Seminár je určený všetkým držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je organizovaný ako súčasť plnenia si pravidelnej povinnosti zamestnávateľov v zmysle § 147 ods.1 Zákonníka práce v úplnom znení, v nadväznosti na § 7 ods.1 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ako súčasť plnenia si povinností fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb, vykonávajúcich činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach na základe osvedčení  a oprávnení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

termín kurzu:  1        cena kurzu: 30€

( O termínoch sa informujte na našej stránke alebo na t.č.: 0902 930 222 )

 

 

                                                                                                                          

Seminár je určeSepredpisov.                     Ďalšie kurzy sú v štádiu prípravy.

 

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com