NOVINKY/AKTUÁLNE TERMÍNY

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Vám ponúka rôzne vzdelávacie aktivity a kurzy, ktoré umožnia naučiť sa nové    

(o termínoch kurzov sa informujte na avsoabb@gmail.com, 0902 930 222)                                                                                                                                      Sociálne:                                                                                                                                                                                                               -1. modul PAMÄŤ A STARNUTIE, POTREBA TRÉNOVANIA PAMÄTE U SENIOROV                                                                                                                  

-2. modul AKTIVIZÁCIA a trénovanie pamäte  v zariadeniach sociálnych služieb(NADVÄZUJE NA 1. MODUL)                                                            

-KOMUNIKÁCIA S DEZORIENTOVANÝMI OSOBAMI V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH                                                                               

-NEŽIADUCE SPRÁVANIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A JEHO RIEŠENIE                                                                                                   

-INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A JEHO KVALITNÁ APLIKÁCIA V PRAXI 

-ZÁŽITKOVÁ práca so skupinou ako psychohygiena zamestnanca        

-TRÉNING SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE   

                                                                                                                                                                                                                                                                                           -RÔZNE FORMY KOMUNIKÁCIE S CHORÝMI

-SUPERVÍZIA  

NOVINKA!                                                                                                                                                                                    -SEXUALITA U ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM                          

BOZP:                                                                                                                                              -ODBORNOKONZULTAČNÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV §20       

 

 

 

 

 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com