Akadémia vzdelávania Banská Bystrica

Investícia do vzdelania sa vždy oplatí a preto ak ste stratili prácu, chcete zmeniť svoju doterajšiu pracovnú činnosť, alebo Vás zaujíma  iná oblasť, ktorú by ste radi poznali a vykonávali, prihláste sa u nás na vzdelávací kurz.  Získate nové poznatky a  praktické zručnosti pre výkon profesie  alebo pre vlastnú potrebu a radosť.

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica je tiež zriaďovateľom Súkromnej obchodnej akadémie zaradenej do siete stredných odborných škôl k 1.9.1993. 

KURZ Z AKADÉMIE AKO DARČEK

Novinky

Súkromná obchodná akadémia  tu 

Jazykové kurzy 

NÓRSKY JAZYK  tu

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE SILOVÉ ZLOŽKY A OZBROJENÉ ZBORY  tu

ČÍNSKY JAZYK tu

 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com